Faktoring

A faktoring

A faktorálás olyan pénzügyi szolgáltatás, amely elsősorban a halasztott fizetésű szállító-vevő tranzakciókat finanszírozza meg.  A forgóeszköz-finanszírozás egyik kedvelt formája a rövid távú követelések faktorálása. A faktorálás révén a finanszírozáson kívül - a konkrét megállapodás függvényében - Ön követelései behajtásának kockázatától, illetve adminisztrációjától is mentesül.

Definíciója szerint "a faktorálás a szállító és vevő közötti kereskedelmi megállapodásban meghatározott, fizetési haladékkal rendelkező számlaköveteléseinek ellenérték fejében harmadik félre - a faktorra - történő engedményezése."

(A faktoring a Polgári Törvénykönyv szerint nem nevesített szerződésfajta, így ezeknél az ügyleteknél a Ptk-nak az engedményezésre és a tartozásátvállalásra vonatkozó rendelkezéseit (Ptk. 328-333 §.) kell alkalmazni.)

Folyamata

Az engedményezés során az engedményező (szállító) a kötelezettel (vevő) szembeni követelését az engedményesre (faktor) ruházza át, így a követelés új jogosultja az engedményes. Az engedményezéshez nincs szükség a kötelezett hozzájárulására, de annak érvényessége a kötelezett - elévülést megszakító - értesítésétől függ, ami azt jelenti, hogy az engedményezés alapjául szolgáló megállapodás a kötelezett értesítése nélkül érvénytelen. Az engedményezéssel az engedményesre szállnak át a követelést biztosító kezességből és zálogjogból eredő jogok is. Az engedményező az engedményessel szemben a kötelezett teljesítéséért az engedményezés fejében kapott ellenérték erejéig kezesként felel, ha a követelést kifejezetten behajtható követelésként ruházta az engedményesre.

A faktorálás tehát:

● rövid távú finanszírozási forma
● a tőkeforgási sebességét meggyorsítja
● a termelés, szolgáltatás hatékonyságát növeli
● egyensúlyban tartja a cég likviditását, tervezhetővé válnak a pénzügyek
● nem terheli a banki hitelállományt
● piacbővülést eredményezhet


Hívjon bennünket, hogy egyedi konstrukciót dolgozhassunk ki az Ön és Cége számára!